Skip to content
PHILIPP PLEIN EINDHOVEN || Hooghuisstraat 15 || 5611 GS Eindhoven

De wet koop op afstand geldt niet bij producten die speciaal voor u gemaakt worden.

Bij zaken die specifiek voor u als  klant worden gemaakt of aangepast  kunt u geen aanspraak maken op retour.

Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen.
Voeg het ingevulde retourformulier bij het gefrankeerde pakket.

Aan:

Philipp Plein
Hooghuisstraat 15
5611 GS Eindhoven

Herroepen

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* herroept/herroepen*
– Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
– [Naam consumenten(en)]
– [Adres consument(en)]
– [Handtekening consument(en)]

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Back To Top